Geschiedenis


De KIOSKClub is een initiatief van Frank en Lilian Liew-On om jonge kinderen te stimuleren in het ontwikkelen en gebruiken van hun zintuigen. Ruiken, voelen, proeven, praten, luisteren, kijken en creëren zijn onze experimenten. We hebben drie opgroeiende kinderen, Joy (vreugde/blijdschap, 20 jaar) is samen met Joshua (Hij die redding brengt, 18 jaar) mede-organisator en Jaira (Gods licht, 13 jaar) vindt de KIOSKClub het einde. 

Op donderdag 20 november 2003, op de dag van de rechten van het kind, beukte het door mijn hoofd iets te moeten gaan doen met kinderen en hun zintuigelijke ontwikkeling. De naam, vorm en inhoud werden als het ware gedicteerd. Op deze dag waren Joshua en Jaira met een griepje thuis gebleven. Met Jaira op schoot en Joshua languit op de bank begonnen we die dag allerlei aantekeningen te maken. Joshua zei nog dat hij de naam weleens gehoord had. Van Yu-Gi-Oh, CIOSC volgens hem, ja met een C. Jaira zei dat ik een doek moest maken met de tekst KIOSKCLUB en die voor het raam moest hangen. "Wanneer begin je papa?" "Ik denk volgend jaar jongens." "JAMMER, was het in koor........, waarom niet nu?........We helpen je wel."

De aantekeningen werden uitgewerkt tot een manuscript die we in de toekomst in boekvorm gaan uitgeven (lees: 2011!). We hebben al enkele meerdaagse KIOSKClubs ontmoetingen georganiseerd. Geweldig is het om deelgenoot te zijn van het proces waar jonge kinderen op ongedwongen wijze prikkels krijgen om vertrouwd te raken met hun zintuigen. Zeg maar lekker zichzelf te zijn zonder enige vorm van prestatie druk. En gelukkig wordt de KIOSKClub op ongedwongen wijze liefdevol verrijkt door drie lieve vrienden, Peter Smit, Caroline Breukink en Gert-Jan Pels. Oud-KIOSK'er, Daniël Leonora (19 jaar) is nu al wat ouder, maar kan nog steeds geen afscheid nemen en helpt vaak gezellig een handje mee.

Schroom niet, maar contact ons vrijblijvend om te onderzoeken of de KIOSKClub geschikt is voor het stimuleren van de zintuigelijke ontwikkeling van uw kind!

U kunt ons bereiken op 0515-432030 of via info@kioskclub.nl.